Herziening F-gassenverordening van kracht

Per 11 maart 2024, is de herziening en daarmee definitieve versie van de F-gassenverordening, opgesteld door het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie, van kracht.

Vanwege de negatieve impact van F-gassen op het milieu zijn doelen gesteld om de productie en het gebruik van F-gassen, ook wel Fluorkoolwaterstoffen of HFK’s genoemd, terug te dringen. Elk type F-gassen heeft de eigenschap om zoveel mogelijk warmte bij zich te houden, maar wanneer het ontsnapt in de atmosfeer heeft het een schadelijk effect op de opwarming van de aarde.

GWP
Het Global Warming Potential. De GWP-waarde duidt de mate aan waarin een broeikasgas kan bijdragen tot de klimaatopwarming oftewel het aardopwarmingsvermogen. Hoe hoger het getal, hoe groter de bijdrage aan het broeikaseffect wanneer dit ontsnapt in de atmosfeer. Ontdek in het onderstaande schema de herziening van de F-gassenverordening en neem vandaag nog de leiding in een groenere toekomst!

Bij DI Koeltechniek omarmen we de energietransitie naar het gebruik van milieuvriendelijkere alternatieven. Apparatuur gevuld met F-gassen met een hoge GWP-waarde worden stapsgewijs verminderd, terwijl we hoogwaardige apparatuur, met gebruik van natuurlijke koudemiddelen introduceren.

Meer informatie of advies nodig?
Neem gerust vrijblijvend contact op.