Subsidies

Belangrijke wijzigingen in de Energie-investeringsaftrek 2024 voor de koeltechniek

De nieuwe versie van de Energie-investeringsaftrek is weer verschenen. Centercon brengt je graag op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen. In het artikel op onze website lees je alles over de veranderingen met betrekking tot deze regeling en de invloed hiervan op een aantal van onze producten. 

De EIA-regeling is in het leven geroepen om eindgebruikers te stimuleren om te investeren in een energiezuinige en toekomstbestendige installatie. Jaarlijks worden de installaties die in aanmerking komen voor deze regeling opgenomen in de Energielijst.

Recent verscheen de nieuwe Energielijst 2024 en daarin zijn een aantal belangrijke wijzigingen opgenomen. De belangrijkste verandering is dat m.i.v. 2024 de aftrek van 45,5% is verlaagd naar 40%. Concreet betekent dit dat het voordeel iets lager zal uitvallen dan de 9…11% die men gewend was.

Voor de koeltechniek gelden een aantal specifieke bedrijfsmiddelcodes die regelmatig worden toegepast:

 • 220223: Transkritische CO2 koel- en/of vriesinstallatie
 • 220225: Energiezuinige koel- en/of vriescondensoreenheid op basis van een halogeenvrij koudemiddel (DX)
 • 220212: Energiezuinige koel- en/of vriesinstallatie op basis van een halogeenvrij koudemiddel (Chillers)
 • 211104: Warmtepomp (luchtgerelateerd)

220223: Transkritische CO2 koel- en/of vriesinstallatie
Een opvallende aanpassing ten opzichte van 2023 is dat dit type installatie, indien deze toegepast wordt in supermarkten, niet meer in aanmerking komt voor deze EIA-regeling. RVO geeft aan dat de toepassing van een energiezuinige transkritische CO2-koelvriesinstallatie in supermarkten inmiddels gangbaar is en daarom niet langer ondersteund wordt.

Voor alle overige toepassingen van dit type installatie gelden voor installaties tot 100kW dezelfde regels als in 2023. Voor installaties groter dan 100kW geldt dat, naast de WTW die ook in 2023 al verplicht was, nu ook dat de installatie dient te zijn uitgerust met parallelcompressie of ejector-technologie.

De maximale aftrek bedraagt € 2.000 per geïnstalleerde kW van het koelvermogen.
E.e.a. valt na te lezen via de volgende link: Transkritische CO2 koel- en/of vriesinstallatie [W] | RVO.nl | Rijksdienst

De Refra CO2 compressorunits kunnen worden ontworpen op basis van deze eisen. Wij denken graag met je mee in het ontwerp van deze installaties.

220225: Energiezuinige koel- en/of vriescondensoreenheid op basis van een halogeenvrij koudemiddel (DX)
Deze bedrijfsmiddelcode is van toepassing op units voor koelen van 5 tot 50kW en op units voor vriezen van 2 tot 20kW. Voor dit type installaties gelden dezelfde uitgangspunten als in 2023.
De condensingunits moeten voor koelen voldoen aan een SEPR van minimaal 2,9 en voor vriezen geldt een minimale waarde van 1,8.

Het maximale investeringsbedrag voor de aangesloten koel- en/of vriesmeubelen, dat voor Energieinvesteringsaftrek in aanmerking komt, bedraagt € 1.000 per geïnstalleerde kW van het koelvermogen van de condensoreenheid.
E.e.a. valt na te lezen via de volgende link: Energiezuinige koel- en/of vriescondensoreenheid [W] | RVO.nl | Rijksdienst

De CO2 condensingunits van Copeland en Profroid vallen deels onder deze regeling.

220212: Energiezuinige koel- en/of vriesinstallatie op basis van een halogeenvrij koudemiddel (Chillers)
Voor chillers op basis van een halogeenvrij koudemiddel, zoals propaan en isobutaan die worden toegepast voor ruimten of processen tot maximaal +16°C, geldt dat de regels voor units groter dan 100kW iets scherper zijn gesteld.

De warmtewisselaar (verdamper) in de units moeten ontworpen zijn op maximaal 3K temperatuurverschil tussen verdampingstemperatuur en de uitgaande temperatuur van de koudedrager. Het toepassen van een warmteterugwinsysteem in units groter dan 100kW was al een verplichting en deze dient nu ook weer opgenomen te worden. Voor units tot 100kW zijn geen aanpassingen in de regeling.

Het maximale investeringsbedrag voor de koel- en/of vriesinstallatie, dat voor Energie-investeringsaftrek in aanmerking komt, bedraagt € 2.000 per geïnstalleerde kW van het koel- of vriesvermogen.
E.e.a. valt na te lezen via de volgende link: Energiezuinige koel- en/of vriesinstallatie [W] | RVO.nl | Rijksdienst

Zoals je ziet zullen chillers voor dit soort toepassingen aan steeds meer eisen moeten voldoen en dit valt met een standaard chiller niet te realiseren. Dit sluit volledig aan bij de filosofie van Refra en Centercon. Wij zien chillers als maatwerk en behandelen jouw aanvraag dan ook graag op die wijze.

211104: Warmtepomp (luchtgerelateerd)
Onder deze bedrijfsmiddelcode vallen de grotere warmtepompen die niet vallen onder de ISDE-subsidieregeling. Een belangrijke en voor jouw en de eindgebruiker interessante regel staat onder punt E. Namelijk dat elektrisch gedreven luchtgerelateerde warmtepompen op basis van een halogeenvrij koudemiddel in aanmerking komen voor de EIA-regeling. Voorwaarde is een seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimteverwarming SCOP ≥ 3,0 (ηs,h ≥ 207%) gemeten conform NEN-EN 14825:2022. Hiervoor dient jouw leverancier uitgebreidere informatie aan te leveren. Refra en Centercon helpen je graag bij de selectie van de juiste warmtepomp.

Het maximale bedrag dat voor de warmtepomp inclusief afgiftenet in aanmerking komt bedraagt € 1.400 per geïnstalleerde kWth van het nominaal thermisch vermogen van het systeem. Onder nominaal vermogen wordt verstaan, het thermisch vermogen waarop de SCOP is gebaseerd, waarbij het nominaal vermogen overeenkomt met Prated.
E.e.a. valt na te lezen via de volgende link: Warmtepomp (luchtgerelateerd) [W] | RVO.nl | Rijksdienst


Heb je vragen of een interessant project?
Bel direct met 0341 356 741

Belangrijke wijzigingen in de Energie-investeringsaftrek 2024 voor de koeltechniek

De nieuwe versie van de Energie-investeringsaftrek is weer verschenen. Centercon brengt je graag op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen. In het artikel op onze website lees je alles over de veranderingen met betrekking tot deze regeling en de invloed hiervan op een aantal van onze producten. 

De EIA-regeling is in het leven geroepen om eindgebruikers te stimuleren om te investeren in een energiezuinige en toekomstbestendige installatie. Jaarlijks worden de installaties die in aanmerking komen voor deze regeling opgenomen in de Energielijst.

Recent verscheen de nieuwe Energielijst 2024 en daarin zijn een aantal belangrijke wijzigingen opgenomen. De belangrijkste verandering is dat m.i.v. 2024 de aftrek van 45,5% is verlaagd naar 40%. Concreet betekent dit dat het voordeel iets lager zal uitvallen dan de 9…11% die men gewend was.

Voor de koeltechniek gelden een aantal specifieke bedrijfsmiddelcodes die regelmatig worden toegepast:

 • 220223: Transkritische CO2 koel- en/of vriesinstallatie
 • 220225: Energiezuinige koel- en/of vriescondensoreenheid op basis van een halogeenvrij koudemiddel (DX)
 • 220212: Energiezuinige koel- en/of vriesinstallatie op basis van een halogeenvrij koudemiddel (Chillers)
 • 211104: Warmtepomp (luchtgerelateerd)

220223: Transkritische CO2 koel- en/of vriesinstallatie
Een opvallende aanpassing ten opzichte van 2023 is dat dit type installatie, indien deze toegepast wordt in supermarkten, niet meer in aanmerking komt voor deze EIA-regeling. RVO geeft aan dat de toepassing van een energiezuinige transkritische CO2-koelvriesinstallatie in supermarkten inmiddels gangbaar is en daarom niet langer ondersteund wordt.

Voor alle overige toepassingen van dit type installatie gelden voor installaties tot 100kW dezelfde regels als in 2023. Voor installaties groter dan 100kW geldt dat, naast de WTW die ook in 2023 al verplicht was, nu ook dat de installatie dient te zijn uitgerust met parallelcompressie of ejector-technologie.

De maximale aftrek bedraagt € 2.000 per geïnstalleerde kW van het koelvermogen.
E.e.a. valt na te lezen via de volgende link: Transkritische CO2 koel- en/of vriesinstallatie [W] | RVO.nl | Rijksdienst

De Refra CO2 compressorunits kunnen worden ontworpen op basis van deze eisen. Wij denken graag met je mee in het ontwerp van deze installaties.

220225: Energiezuinige koel- en/of vriescondensoreenheid op basis van een halogeenvrij koudemiddel (DX)
Deze bedrijfsmiddelcode is van toepassing op units voor koelen van 5 tot 50kW en op units voor vriezen van 2 tot 20kW. Voor dit type installaties gelden dezelfde uitgangspunten als in 2023.
De condensingunits moeten voor koelen voldoen aan een SEPR van minimaal 2,9 en voor vriezen geldt een minimale waarde van 1,8.

Het maximale investeringsbedrag voor de aangesloten koel- en/of vriesmeubelen, dat voor Energieinvesteringsaftrek in aanmerking komt, bedraagt € 1.000 per geïnstalleerde kW van het koelvermogen van de condensoreenheid.
E.e.a. valt na te lezen via de volgende link: Energiezuinige koel- en/of vriescondensoreenheid [W] | RVO.nl | Rijksdienst

De CO2 condensingunits van Copeland en Profroid vallen deels onder deze regeling.

220212: Energiezuinige koel- en/of vriesinstallatie op basis van een halogeenvrij koudemiddel (Chillers)
Voor chillers op basis van een halogeenvrij koudemiddel, zoals propaan en isobutaan die worden toegepast voor ruimten of processen tot maximaal +16°C, geldt dat de regels voor units groter dan 100kW iets scherper zijn gesteld.

De warmtewisselaar (verdamper) in de units moeten ontworpen zijn op maximaal 3K temperatuurverschil tussen verdampingstemperatuur en de uitgaande temperatuur van de koudedrager. Het toepassen van een warmteterugwinsysteem in units groter dan 100kW was al een verplichting en deze dient nu ook weer opgenomen te worden. Voor units tot 100kW zijn geen aanpassingen in de regeling.

Het maximale investeringsbedrag voor de koel- en/of vriesinstallatie, dat voor Energie-investeringsaftrek in aanmerking komt, bedraagt € 2.000 per geïnstalleerde kW van het koel- of vriesvermogen.
E.e.a. valt na te lezen via de volgende link: Energiezuinige koel- en/of vriesinstallatie [W] | RVO.nl | Rijksdienst

Zoals je ziet zullen chillers voor dit soort toepassingen aan steeds meer eisen moeten voldoen en dit valt met een standaard chiller niet te realiseren. Dit sluit volledig aan bij de filosofie van Refra en Centercon. Wij zien chillers als maatwerk en behandelen jouw aanvraag dan ook graag op die wijze.

211104: Warmtepomp (luchtgerelateerd)
Onder deze bedrijfsmiddelcode vallen de grotere warmtepompen die niet vallen onder de ISDE-subsidieregeling. Een belangrijke en voor jouw en de eindgebruiker interessante regel staat onder punt E. Namelijk dat elektrisch gedreven luchtgerelateerde warmtepompen op basis van een halogeenvrij koudemiddel in aanmerking komen voor de EIA-regeling. Voorwaarde is een seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimteverwarming SCOP ≥ 3,0 (ηs,h ≥ 207%) gemeten conform NEN-EN 14825:2022. Hiervoor dient jouw leverancier uitgebreidere informatie aan te leveren. Refra en Centercon helpen je graag bij de selectie van de juiste warmtepomp.

Het maximale bedrag dat voor de warmtepomp inclusief afgiftenet in aanmerking komt bedraagt € 1.400 per geïnstalleerde kWth van het nominaal thermisch vermogen van het systeem. Onder nominaal vermogen wordt verstaan, het thermisch vermogen waarop de SCOP is gebaseerd, waarbij het nominaal vermogen overeenkomt met Prated.
E.e.a. valt na te lezen via de volgende link: Warmtepomp (luchtgerelateerd) [W] | RVO.nl | Rijksdienst


Heb je vragen of een interessant project?
Bel direct met 0341 356 741

Investeert u als bedrijf in CO2-reductie, energiezuinige technieken en duurzame energie? Maak dan gebruik van de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). Voor uw investering kunt u dan 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Voor 2021 is er een budget van € 149 miljoen.

De regeling levert u gemiddeld 11% voordeel op. Naast de EIA heeft u bovendien ook de gebruikelijke afschrijving voor uw energie-investeringen en een lagere energierekening.

Energielijst

De Energielijst is een belangrijk onderdeel van de regeling EIA. Belangrijk is dat uw investering voldoet aan de omschrijving onder één van de codes die op de Energielijst staan.

Ga dit na met behulp van de brochures (pdf) of met de online zoektool waarmee u snel kunt zoeken op bijvoorbeeld code, techniek en branche of ander trefwoord. Op de Energielijst staan:

 • duidelijk omschreven investeringen (specifieke code), en
 • maatwerkinvesteringen die een forse energiebesparing opleveren en binnen een bepaalde tijd zijn terugverdiend (generieke code).

Meer algemene informatie over de Energielijst.

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)

Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen voor een zonneboiler, een warmtepomp, isolatiemaatregelen en aansluiting op een warmtenet.

Zakelijk gebruikers komen in aanmerking voor subsidie voor een zonneboiler, een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen.

Voor welke warmtepompen geldt subsidie?

Een warmtepomp van LG of Daikin komt in aanmerking voor de Investeringssubsidie duurzame energie als deze voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De warmtepomp is onderdeel van een verwarmingstoestel.
 • Het verwarmingstoestel is uitgerust met een lucht-waterwarmtepomp, grond-waterwarmtepomp of een water-waterwarmtepomp. Lucht-luchtwarmtepompen zijn uitgesloten.
 • Het ruimteverwarmingstoestel heeft een vermogen van ten hoogste 70 kW.
 • Het verwarmingstoestel is voorzien van een etiket en een productkaart en technische documentatie.
 • De warmtepomp wordt geïnstalleerd door een deskundige installateur.