WARMTEPOMPEN

D.I. Koeltechniek installeert naast de airconditioning en koelinstallaties ook warmtepompen.

De Nederlandse overheid wil in 2050 alle huizen aardgasvrij hebben. Om die doelstellingen te halen moeten wij nu al investeren. Zodoende stimuleert de Nederlandse overheid de overgang naar alternatieve methodes voor het verwarmen van je woning.

Een warmtepomp is een  systeem dat werkt volgens een omgekeerde koelkast, kan uw huis duurzaam verwarmen: de warmtepomp. Deze maakt gebruik van warmte uit lucht en bodem(water). In de zomer houdt het warmtepompsysteem uw huis koel.

De warmtepomp is het alternatief voor de cv-ketel. Het is een manier om warmte op te wekken voor je woning. Warmtepompen halen warmte uit de bodem, water, of lucht. Er is een duidelijke groeiende interesse naar de warmtepomp. Daarnaast is in de nieuwbouw sector de groei van warmtepomp aanzienlijk. Steeds meer woningen krijgen een warmtepomp.

Wat doet een warmtepomp nu precies?

De warmtepomp bestaat uit een aantal onderdelen. Namelijk een een verdamper, compressor en een condensor. Hoe deze onderdelen allemaal samen werken kun je zien in onderstaande afbeelding.

Warmtebron

Alles bij de warmtepomp draait om de bron. Waar komt deze energie vandaan? Een warmtepomp kan energie halen uit de bodem, lucht of grondwater. De warmtepomp zet deze energie om in warmte en verhoogd deze warmte zodat dit comfortabel is. Dit werkt via het principe van verdampen en condenseren.
Volgens kan deze warmte via verschillende systemen worden afgegeven aan de woning. Dit zorgt voor een comfortabele temperatuur in je woning.
Omdat een warmtepomp op stroom werkt, neemt het stroomverbruik toe. Daarentegen wordt het gasverbruik minder. De CO₂-uitstoot wordt minder en dit is belangrijk om de nieuwe klimaatdoelstellingen te halen. Je levert een bijdrage aan een beter milieu.
De cyclus van de warmtepomp bestaat uit de volgende fases: verdamper, compressor, condensor en het expansieventiel.

Verdamper

De verdamper is een warmtewisselaar. Deze heeft een koudemiddel die kookt bij zeer lage temperaturen. Tijdens het proces van verdampen verandert het koudemiddel van een vloeistof naar een gas. In deze damp zit natuurlijk veel warmte die bruikbaar is voor het verwarmen van de woning. Daarna gaat de damp naar de volgende cyclus, de compressor.

Compressor

Het verhogen van de temperatuur doet de compressor. Tijdens dit proces wordt het koudemiddel uit de verdamper, de warmtewisselaar, onder hoge druk gezet. Hierdoor stijgt de temperatuur van het koudemiddel. Vervolgens kan de compressor het koudemiddel rond laten pompen. De compressor is het onderdeel dat elektriciteit verbruikt.

Condensor

In de condensor is sprake van hoge druk. Het koudemiddel condenseert en alle warmte komt vrij. Doordat water langs de condensor stroomt kan deze nu gebruikt worden. Aansluitend vindt de warmteafgifte plaats. Dit door middel van radiatoren, vloerverwarming of een ander systeem. Daarnaast wordt warm water ook opgeslagen in een boiler voor warm tapwater. De damp wordt weer een vloeistof via het expansieventiel.

Expansieventiel

Het expansieventiel is een elektronisch regelbare vernauwing in het circuit. In de fase van het expansieventiel wordt de druk verlaagd. Hierdoor wordt de temperatuur van het koudemiddel weer lager. Vervolgens kan de koudemiddel weer warmte opnemen via de verdamper. Zodoende is de cyclus rond en begint deze opnieuw.

Zelf een warmtepomp kopen?

Een warmtepomp heeft de nodige voordelen. Wil je meer weten over de aanschaf van de warmtepomp? Neem gerust vrijblijvend contact op.