Uitbreiding van een shocker

Project Kiezebrink

Uitbreiding shocker van 50kW naar 100 kW om 40 ton per etmaal in te kunnen vriezen. Met warmteterugwinning. Frequentie gestuurde compressoren voor zo efficiënt mogelijke werking.

Kiezebrink is producent en leverancier van een grote variëteit aan voeders voor roofvogels, reptielen, dierentuindieren, honden, katten en vele andere dieren. Met hun missie ‘Focus on Food – Exotics Animal Feeds and Raw Food Diets’ staat het ontwikkelen, produceren en leveren van gezonde en verantwoorde (rauwe) diervoeding centraal. Zij leveren hun producten aan groothandels, dierentuinen en verschillende distributeurs.