Tag Archief van: R-Flow

Rflow koudemiddel registratie

Vanaf begin 2021 gaat er iets veranderen aan het papieren logboek bij een koelinstallatie. Bij het volgende bezoek van onze monteur wordt de installatie voorzien van een digitaal logboek die is uit te lezen via een QR-code op de installatie.

Gemeentes zijn de wettelijke instanties die moeten toezien op de regelgeving omtrent koeltechnische installaties en dus ook op het juist invullen van de logboeken. Bij zo’n gemeentelijke controle van de installatie(s) kan een gemeenteambtenaar de QR-code scannen en het logboek inzien. Mochten er meerdere installaties zijn, dan kan hij een overzicht inzien van alle logboeken van alle installaties.

Met de meeste smartphones is deze QR-code te scannen als de camera erop gericht wordt. De smartphone herkent de QR-code en er kan doorgeklikt worden naar een internetlink. Deze internetlink laat dan het digitale logboek van de betreffende installatie zien, alle informatie die de monteurs ook te zien krijgen. Na iedere handeling van één van onze monteurs kan de klant dan de bijbehorende ingevulde werkbon zien. Let wel: de klant kan geen veranderingen aanbrengen in het digitale logboek. Dit mag alleen een gediplomeerde F-gassen monteur.

Voordelen van dit systeem voor klanten:

 1. Minder administratie
 2. Logboeken zijn altijd leesbaar
 3. U voldoet aan de wettelijke eisen
 4. Uw logboeken raken niet meer kwijt
 5. Overzicht welke installatie waar exact bij hoort
 6. Aan de hand van de hoeveelheid koudemiddel is de frequentie voor het onderhoud direct duidelijk

 

Wat gaat dit voor de klant betekenen:

 1. De monteur zal de eerste keer langer dan normaal bezig zijn met het omzetten van het papieren logboek naar digitaal
 2. De klant dient de papieren logboeken na aanvang van het digitale logboek nog 5 jaar te bewaren!
 3. Aan het in kaart brengen van de installatie zijn kosten verbonden:
  a. De eerste keer in kaart brengen van de installatie en het aanmaken van het digitale logboek (één binnendeel en één buitendeel) € 25 ,-
  b. Per extra binnendeel (b.v. een Multi split met één buitendeel en drie binnendelen) € 7,50 ,-
  c. De eerst volgende keer (nadat de installatie in kaart is gebracht) zijn de kosten voor het bijwerken van het digitale logboek. € 12,50 ,-

Zie voor verdere uitleg het onderstaande promotie filmpje:

 

Onderhoud aan installaties uitgevoerd en tevens in kaart gebracht welke installatie waar exact staat.

Met behulp van de onderstaande link krijgt de klant een totaaloverzicht van al zijn installaties. Met de QR-code krijgt hij toegang tot de algemene gegevens. Daaronder heeft iedere installatie een eigen QR code waarin de klant meer kan vinden over de installatie zelf.

Ook is er op ieder binnen en buitendeel een sticker met QR code geplakt welke toegang geeft tot het digitale logboek.