Retail / Turn Key Inrichtingen2018-12-11T10:40:21+01:00

Retail / Turn Key Inrichtingen

Bij deze projecten draagt u de complete bouw van een installatie over aan ons. U hoeft hiervoor vrijwel niets te doen. Wij nemen alle taken op ons die verbonden zijn aan de bouw.

Wij regelen de voorbereiding van de installatie en het maken van een ontwerp.

Turn-key projecten zijn voor u interessant omdat u met een turn-key project alle ‘zorgen’ kunt overdragen aan ons. Dit zorgt er tevens voor dat u één aanspreekpunt heeft. U weet van te voren de totaalprijs van het project en het is een geruststelling voor u om alles aan een ervaren installatiebedrijf zoals wij over te dragen omdat u dan niet zelf alles hoeft uit te zoeken. Dit bespaart u daarnaast ook nog veel tijd. U weet van te voren vaak precies wanneer het turn-key project afgerond wordt. U hoeft in veel gevallen alleen maar de sleutel om te draaien. Vandaar de naam turn-key.

Een turn-key project heeft verschillende fases. De eerste fase is de initiatief fase. In deze fase wordt vastgesteld wat er gebouwd moet worden. Hierbij wordt gekeken naar uw plannen en het tijdsbestek waarin die plannen moeten worden gerealiseerd.

Na deze fase komt de ontwerp fase. In deze fase worden uw wensen daadwerkelijk op papier geschetst. Er wordt gekeken naar de materialen die nodig zijn en wat de totale kosten ongeveer zullen zijn. De ontwerp fase schetst voor u een globaal beeld wat wij voor u kunnen betekenen.

Wanneer u er voor kiest om het project door ons te laten uitvoeren komt het turn-key project in de volgende fase. Dit is definitie fase. In deze fase wordt op schrift vastgelegd wat uw wensen zijn en wat u van ons mag verwachten. Er wordt een programma opgesteld met eisen. Hierin staan de wensen en de functies van het object dat gebouwd moet worden. Ook de randvoorwaarden en de planning wordt hierin weergegeven. De definitiefase is afgerond wanneer voor beide partijen duidelijk is wat er gebouwd moet worden en wanneer. Na het afronden van deze fase gaat men naar de volgende fase van het turn-key project.

De voorbereidingsfase is de fase waarin wij beginnen met het maken van plannen over de daadwerkelijke realisering van het bouwproject. Er worden door ons materialen besteld. Hierbij vergelijken wij zelf als opdrachtnemer van het turn-key project de offertes en prijsopgaves. Wanneer dit is gedaan is alles klaar voor de daadwerkelijke bouw van uw installatie.

De laatste fase van het turn-key project is de fase die zich richt op de projectafronding. In deze fase wordt het turn-key project geheel afgerond zodat u de installatie in gebruik kan nemen. U zal dit controleren en doet dit tijdens de oplevering met ons samen. Eventuele onduidelijkheden of knelpunten kunnen wij dan in de projectafronding oplossen.

Criocabin – Productoverzicht