Uitfaseren van synthetische koudemiddelen

De F-Gas wetgeving voorziet in een gebruiksverbod, een productiebeperking en een nieuwbouwverbod

De Europese Unie heeft wetgeving aangenomen voor het terugdringen van synthetische koudemiddelen in koel- en vriesinstallaties. Op deze pagina informeren wij u over de veranderingen, de gevolgen en vooral de kansen voor u als ondernemer.

  • Gebruiksverbod
    Dit betreft het verbod op het bijvullen van installaties gevuld met een HFK met een GWP >2.500. Het betreft hier onder andere de veel toegepaste koudemiddelen R404A en R507. Bijvullen is tot 1 januari 2030 alleen nog toegestaan met gerecycled en/of geregenereerd koudemiddel. Vanaf 1 januari 2030 is het bijvullen van een installatie met een HFK met een GWP > 2.500 geheel verboden.
  • Productiebeperking
    De productie van F-gassen wordt geleidelijk afgebouwd van 100% in 2015 naar 21% in 2030. Door deze productiebeperking zijn er forse prijsstijgingen geweest. Daarmee wordt het bijvullen van installaties met synthetische koudemiddelen fors duurder.
  • Nieuwbouwverbod
    Per 1 januari 2020 geldt een verbod voor de nieuwbouw van installaties gevuld met een HFK met een GWP >2500. Het betreft hier onder andere de koudemiddelen R404A en R507. Per 1 januari 2022 geldt een verbod op nieuwbouw van commerciële installaties voor koelsystemen in detailhandel en horeca, gevuld met een HFK met een GWP > 150.

Hoe raakt de uitfasering uw bedrijfsproces?

Is koelen onderdeel van uw bedrijfsproces? En gebruikt u hiervoor synthetische koudemiddelen? Dan heeft u te maken met de F-gassenwetgeving van de Europese Unie. Deze regelgeving schrijft voor om synthetische koudemiddelen terug te dringen. Alleen al in Nederland maken ongeveer één miljoen industriële koelinstallaties gebruik van deze koelmiddelen.

De meeste koel- en klimaatinstallaties draaien op synthetische koudemiddelen (F-gassen). Synthetische koudemiddelen hebben goede eigenschappen om installaties optimaal te laten draaien. De koudemiddelen kunnen echter bij lekkage schadelijk zijn voor het milieu. In Nederland is het lekpercentage zeer laag, onder de 3 procent, in vergelijking met omringende landen die een lekpercentage van minimaal 20 procent kennen.

Elke situatie is anders, voor elke vraag een andere oplossing. Een f-gassen installateur kan u helpen de juiste keuze te maken welk koudemiddel voor uw installatie het beste is.

Verplichte F-gassencertificering
Om te mogen werken met synthetische koudemiddelen moet een installateur een F-gassencertificaat hebben en de monteur een F-gassendiploma. Alle F-gassen installateurs zijn in het bezit van deze certificeringen. Ze worden tweejaarlijks gecontroleerd door middel van een audit.

Verbod bijvullen koudemiddel R22
De overheid heeft besloten het koudemiddel R22 vanaf 1 januari 2010 tot 1 januari 2015 uit te faseren. R22 mag vanaf 1 januari 2015 in geen enkele vorm meer bijgevuld worden in koel- en klimaatinstallaties. Behalve R22 gaat het hier ook om de met R22 gemengde servicekoudemiddelen waaronder  R401, R402, R403, R408 en R409.

Wees er op bedacht dat op de langere termijn het gebruik van synthetische koudemiddelen vanuit de internationale en Europese politiek ernstig zal worden teruggedrongen.